TOEGANG TOT DE OPVOLGING:


De toegang tot het onderdeel Opvolging is voorbehouden voor de gebruikers of bestemmelingen van onze diensten. De toegangsgegevens werden u op voorhand opgestuurd. Als u geen toegang heeft, kunt u ons telefonisch contacteren.


WETTELIJKE VERKLARING:


In het kader van de bepalingen van de Wet 34/2002 van 11 juli over de Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel (verder de LSSICE) wordt de gebruiker (verder de GEBRUIKER) die deze website www.abcustom.es, (verder de WEBSITE) bezoekt, op de hoogte gesteld van de volgende ALGEMENE INFORMATIE OVER DE DIENSTVERLENER:

AB CUSTOM TRANSPORTS & LOGISTICS, S.L.
Maatschappelijke zetel: Calle Torre de Cellers 2-4 08150 Parets del Vallés, Barcelona
Adres: Calle Torre de Cellers 2-4 08150 Parets del Vallés, Barcelona
Adres: Calle del Bronce 2 (P.I. Seseña), Seseña, 45223, Toledo
Fiscaal nummer B64430937
E-mail: privacidad@abcustom.es
Telefoon: +34 93 498 77 15 / 91 134 51 37
Ingeschreven in het handelsregister van Barcelona: Boekdeel 35858, blad 32, pagina B268639, Eerste inschrijving.

AB CUSTOM TRANSPORTS & LOGISTICS, S.L. deelt de GEBRUIKER ook de volgende algemene voorwaarden mee:


1. Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

De inhoud, commerciële activiteiten en diensten in het algemeen geleverd via de WEBSITE zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden uit deze "Wettelijke verklaring" (verder de VERKLARING) en voldoen aan de Spaanse wetgeving, in het bijzonder aan de vermelde LSSICE en de Organische Wet 15/1999 van 13 december over de Bescherming van Persoonsgegevens (verder de LOPD).

Bijgevolg impliceert het bezoeken en gebruiken van de WEBSITE door elke persoon het toewijzen van de hoedanigheid van GEBRUIKER en de volledige aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden uit deze VERKLARING vanaf het ogenblik dat de WEBSITE wordt bezocht.

De toegang tot de WEBSITE evenals het vragen van elk soort informatie is volledig gratis.


2. Privacybeleid en bescherming van persoonsgegevens

AB CUSTOM TRANSPORTS & LOGISTICS, S.L. verkrijgt persoonsgegevens via de contactformulieren van de website, van de personen die een vraag stellen, een verzoek doen of een commentaar achterlaten.

In overeenstemming met de wetgeving over gegevensbescherming, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016, gaan de persoonsgegevens die via onderhavige website aan AB CUSTOM TRANSPORTS & LOGISTICS, S.L. worden verschaft, deel uitmaken van de informaticasystemen die voldoen aan de veiligheidsmaatregelen die vereist worden om aan de vertrouwelijkheid, integriteit, veiligheid en recuperatie van informatie te voldoen.

De doeleinden waarvoor deze gegevens worden verzameld zijn: een antwoord geven op uw vragen in verband met de diensten die we aanbieden.

Bovenop het antwoord op uw vragen kunnen we, als u ons daar toestemming voor geeft, informatie sturen via elektronische kanalen.

Als u klant bent, kunt u op de website de privézone gebruiken om de status van uw verzendingen te controleren, overeenkomstig de overeenkomst voor dienstverlening en de opdracht tot verwerking die we afgesloten hebben.

Uw gegevens worden bewaard gedurende de termijn dat u ingeschreven staat om de informatie van ons bedrijf te ontvangen. De toestemming is echter herroepbaar en kan op elk ogenblik worden ingetrokken via de link die vermeld wordt in elke mededeling, ofwel via een e-mail aan het adres privacidad@abcustom.es . Vanaf dat ogenblik ontvangt u geen enkel bericht meer van ons.

In geen geval worden uw gegevens meegedeeld of doorgegeven.

U heeft recht op het verkrijgen van een bevestiging van het feit of we uw persoonsgegevens verwerken, u heeft dus recht op toegang tot uw persoonsgegevens, recht op rectificatie van onnauwkeurige gegevens of het recht op de verwijdering (recht op wissing) te vragen wanneer de gegevens niet noodzakelijk meer zijn, u heeft recht op het uitoefenen van een bezwaar (recht van bezwaar) tegen de verwerking van de gegevens, het uitoefenen van een beperking van de verwerking, u heeft recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens, in voorkomend geval. Dit alles via een schrijven aan onze adressen te Calle Torre de Cellers 2-4 08150 Parets del Vallés, Barcelona of Calle del Bronce 2 (P.I. Seseña), Seseña, 45223, Toledo, ofwel via e-mail privacidad@abcustom.es in overeenkomst met artikelen 15 tot 23 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.

AB CUSTOM TRANSPORTS & LOGISTICS, S.L. verklaart dat ze de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen heeft geïmplementeerd die de veiligheid van de gegevens waarborgen, en wijzigingen, verlies, of niet toegestane verwerking of toegang ervan voorkomen, gezien de toestand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waar ze aan blootgesteld worden, of deze nu het gevolg zijn van menselijk handelen of de fysieke of natuurlijke omgeving.

Om de intimiteit van de GEBRUIKERS te beschermen, is het verboden om via onze formulieren gegevens te versturen in verband met hun ideologie, religie, overtuigingen, raciale afkomst, gezondheid en seksuele geaardheid.

Bovendien delen we u mee dat we in geen geval geautomatiseerde individuele besluiten uitvoeren noch profielen uitwerken.


3. Beleid betreffende commerciële e-mails

In overeenstemming met de LSSICE verstuurt AB CUSTOM TRANSPORTS & LOGISTICS, S.L. geen spam, waardoor er geen commerciële e-mails worden verstuurd die niet op voorhand door de GEBRUIKER aangevraagd of goedgekeurd werden.

De GEBRUIKER wordt ook ingelicht over het feit dat zijn gegevens, overeenkomstig de LSSICE, gebruikt kunnen worden om de vermelde commerciële e-mails te versturen, zonder zijn voorafgaande instemming, zolang ze betrekking hebben op producten of diensten die gelijkaardig zijn aan degene die het voorwerp waren van een aankoop of vraag. De gebruiker of klant kan zich echter op elk ogenblik verzetten tegen het versturen van deze commerciële e-mails, via een schriftelijke mededeling aan de maatschappelijke zetel van AB CUSTOM TRANSPORTS & LOGISTICS, S.L of aan het e-mailadres dat in de algemene informatie van deze VERKLARING staat.


4. Cookies en links

We delen u mee dat deze website cookies gebruikt.

Cookies zijn kleine bestanden die sommige platforms zoals websites op uw computer kunnen installeren. De functies ervan zijn heel uiteenlopend: het opslaan van uw navigatievoorkeuren, het verzamelen van statistieke informatie, het mogelijk maken van bepaalde technische functionaliteiten, enz. Soms worden cookies gebruikt om basisinformatie op te slaan over de navigatiegewoonten van de gebruiker of zijn team. Deze kan soms zelfs herkend worden.
Er zijn verschillende soorten cookies:

Eigen cookies

Dit zijn de cookies die naar de terminal van de gebruiker worden verstuurd van op een uitrusting of domein beheerd door de uitgever zelf en vanwaar de door de gebruiker gevraagde dienst wordt verleend. Technische cookies zijn cookies die onontbeerlijk en strikt noodzakelijk zijn voor de correcte werking van een webportaal en het gebruik van de verschillende opties en diensten die er worden aangeboden.

DEZE WORDEN MOMENTEEL NIET GEBRUIKT OP DEZE WEBSITE

Cookies van derden

Dit zijn de cookies die naar de terminal van de gebruiker worden gestuurd van op een apparaat of domein dat niet door de uitgever wordt beheerd, maar door een andere entiteit die de via de cookies verkregen gegevens verwerkt.

Op deze website zijn de cookies van derden van Google zodat we het hulpmiddel Google Analytics kunnen gebruiken:www.google.com/analytics en www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html.

Deze applicatie werd door Google ontwikkeld en zij verlenen ons de service van het meten en analyseren van het publiek van onze pagina's. Ze kunnen deze gegevens ook zelf gebruiken om hun eigen diensten te verbeteren en diensten aan andere bedrijven aan te bieden. U kunt deze en andere gebruiken kennen via de vermelde links.

Dit hulpmiddel verkrijgt geen gegevens over uw voor- of achternaam noch het postadres van waar u verbinding maakt. De informatie die ze verkrijgen, houdt verband met het aantal bezochte pagina's, de taal, het sociale netwerk waarop onze berichten worden gepost, de stad waaraan het ip-adres waarmee u de pagina bezoekt, is toegewezen, het aantal nieuwe bezoekers, de frequentie en herhaling van de bezoeken, de tijd van het bezoek, de browser en de provider of het soort apparaat waarmee u het bezoek doet.

Er worden eveneens technische cookies gebruikt. Technische cookies zijn cookies die onontbeerlijk en strikt noodzakelijk zijn voor de correcte werking van een webportaal en het gebruik van de verschillende opties en diensten die er worden aangeboden. Bijvoorbeeld de cookies voor het behoud van de sessie, het beheer van de reactietijd, het rendement of de validatie van opties, het gebruik van veiligheidselementen, om inhoud te delen met sociale netwerken, enz.

Er kunnen ook personaliseringscookies worden gebruikt. Met deze cookies kan de gebruiker kenmerken van de algemene opties van de webite specificeren of personaliseren. Bijvoorbeeld, de taal, regionale configuratie of het soort browser instellen.

Via de configuratie van de opties van de browser die op uw computer is geïnstalleerd, kunt u de op uw toestel geïnstalleerde cookies kennen, blokkeren of verwijderen. Vervolgens vindt informatie over hoe u deze verrichtingen kunt doen in de voornaamste browsers:
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Om aan de wetgeving te voldoen, moeten we uw toestemming vragen om cookies te beheren. Als u uw toestemming voor de verwerking niet geeft (u geeft dit expliciet aan), gebruiken we enkel de cookies die onontbeerlijk zijn voor het navigeren op onze website. In dat geval wordt er geen enkel cookie opgeslagen. Als u onze website blijft bezoeken zonder uw toestemming te weigeren, impliceert dit dat u het gebruik ervan aanvaardt. Houd er rekening mee dat als u de navigatiecookies weigert of verwijdert, we uw voorkeuren niet kunnen bewaren, sommige kenmerken van de pagina's mogelijk niet werken, we u geen gepersonaliseerde diensten kunnen aanbieden en we u elke keer dat u onze website bezoekt, opnieuw toestemming moeten vragen voor het gebruik van cookies.

Via de website www.abcustom.es heeft u soms toegang tot andere pagina's via links of hyperlinks. AB CUSTOM TRANSPORTS & LOGISTICS, S.L. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het beleid inzake veiligheid, privacy en bescherming van persoonsgegevens. We raden de gebruiker aan om de inhoud hiervan te lezen vooraleer men deze pagina's bezoekt.

Aangezien AB CUSTOM TRANSPORTS & LOGISTICS, S.L. geen controle heeft over deze websites en hulpmiddelen, aanvaardt de gebruiker en stemt deze ermee in dat AB CUSTOM TRANSPORTS & LOGISTICS, S.L. niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van
deze externe websites en hulpbronnen, en dat we deze niet ondersteunen noch verantwoordelijk zijn of wettelijke verplichting hebben i.v.m. de inhoud, verhandeling, producten of andere materialen op de sites of hulpbronnen, of die van op deze beschikbaar zijn. De gebruiker aanvaardt en stemt ermee in dat AB CUSTOM TRANSPORTS & LOGISTICS, S.L. niet verantwoordelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt door, of in verband met het gebruik of vertrouwen in de inhoud, goederen of diensten beschikbaar via eender welke site of hulpbron.

AB CUSTOM TRANSPORTS & LOGISTICS, S.L. garandeert niet dat de inhoud van haar website voortdurend toegankelijk is, noch dat deze vrij is van virussen en/of andere schadelijke elementen op de website of de servers, noch de correcte weergave of download die verhinderd of verstoord zou kunnen worden door factoren of omstandigheden buiten de wil van het bedrijf.

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor mogelijke schade veroorzaakt door storingen, verstoringen of gebrek aan verbinding aan het systeem buiten haar controle om, noch mogelijke schade veroorzaakt in het informaticasysteem van de gebruiker (hardware en software) als gevolg van de toegang tot de website. De toegang tot onze website en de navigatie daarom gebeurt dus op verantwoordelijkheid van de gebruiker.


5. Informatie over technische hulpbronnen

AB CUSTOM TRANSPORTS & LOGISTICS, S.L. biedt de gebruikers de passende technische hulpbronnen opdat deze op voorhand toegang heeft tot deze wettelijke verklaring en alle andere relevante informatie, en dat deze vrij zijn instemming kan geven.


Datum van de laatste publicatie: 18 november 2021